Exploring the Ocean
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 368.22 Ocean marine insurance

Thông tin xuất bản: USA :World Book, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 224 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Biển-- Đại dương-- Marine animals.-- Marine biology -- Juvenile literature.; Marine plants.-- Ocean -- Juvenile literature.; Ocean.-- Oceanography -- Juvenile literature.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11F
Thư viện AB
4F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 368.22


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH