Giáo trình mô hình hóa và điều khiển trong điện tử công suất ứng dụng matlab - simulink
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047381074


Thông tin xuất bản: TPHCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2021,

Mô tả vật lý: 719 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Điện tử công suất -- Ứng dụng tin học; Power electronics -- Computer applications

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 621.317


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH