Thiết kế nhà máy sản xuất jam dâu tây năng suất 15,000 tấn spnăm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020,

Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 151916

DÃY KỆ
10B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 664.020
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH