Operations research :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9971513021

Ký hiệu phân loại: 003

Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons, 2000,

Mô tả vật lý: 637p. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 151943

Operations research-

DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 003.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH