Nghiên cứu, đề xuất quy trinh chế biến sữa bí đỏ pu - ki milk
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 663.64 Milk substitutes

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2018,

Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

ID: 151955

Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- Công nghệ sinh học
Dãy kệ:11F-Thư viện AB


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH