Nhà máy nước nho ép năng suất 12000kgca : đồ án thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2018,

Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ

Ngôn ngữ:

ID: 151956


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH