Nhà máy sản xuất mì ly ăn liền năng suất 53326000 lynăm : Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: TP.HCN :HUTECH 2021,

Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- Đồ án môn học ngành Công nghệ Thực phẩm
Dãy kệ:12D-Thư viện AB


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH