VoIP emergency calling : foundations and practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780470665947

Ký hiệu phân loại: 384.64 Activities and services

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Hoboken, NJ :Wiley, 2011.,

Mô tả vật lý: xvi, 219 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Telephone -- Emergency reporting systems. ; Internet telephony. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH