The creation of wealth and poverty : means and ways
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hassan Bougrine, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781138816756

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: New York :Routledge/Taylor & Francis Group, 2017.,

Mô tả vật lý: x, 154 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Economic development -- Environmental aspects. ; Economic policy. -- Poverty. -- Social stratification. -- Wealth. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH