The creation of wealth and poverty : means and ways
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hassan Bougrine, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781138816756

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: New York :Routledge/Taylor & Francis Group, 2017.,

Mô tả vật lý: x, 154 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


* Economic development
  - Environmental aspects.
* Economic policy.
  - Poverty.
  - Social stratification.
  - Wealth.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH