Oxford : Guide to British and American culture
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.473 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: N.Y :Oxford University, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 599 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


* Anh
  - Văn hóa
* Civilization
  - Britain
* Civilization
  - United States
* Hoa Kỳ
  - Văn hóa
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.473


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH