Inquiry Into Life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0072421975

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Higher Education, 2006, In lần thứ 7

Mô tả vật lý: 622 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Sinh vật học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 570.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH