Kỹ thuật số : T.1 - Kỹ thuật số căn bản
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: VN -Guide, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 345 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Kỹ thuật số -- Căn bản

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21E
Thư viện AB
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.381


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH