A primer of signal detection theory
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: D McNicol, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0805853235


Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey :Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2001,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH