MMS : Technologies, Usage and Business Models
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470861169

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2003,

Mô tả vật lý: 382 tr. ;

Ngôn ngữ:


Mobile communication systems.-- Multimedia systems.-- Personal communication service systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH