Lưới điện và hệ thống điện. T1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Trần Bách, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 327 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Hệ thống điện; Lưới điện;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH