Backup & Recovery
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: W, Preston, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596102461

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: [kđ] :OReilly Media, Inc., 2007,

Mô tả vật lý: 760 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH