Cấp thoát nước
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.14 Collection and distribution systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 435 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1.Cấp nước bên ngoài công trình.
Phần 2.Thoát nước bên ngoài công trình.
Phần 3.Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà.
Phần 4.Hệ thống thoát nước trong nhà.
Phần 5.Cấp nước nóng..

Cấp thoát nước-- Hệ thống nước-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23A
Thư viện AB
8H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628.14


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH