Kỹ thuật chế biến lương thực : Tập 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 284 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Phần 4: Kỹ thuật sản xuất tinh bột
24. Nguyên liệu sản xuất tinh bột
25. Những tính chất của tinh bột
26. Công nghệ sản xuất tinh bột từ nguyên liệu củ
27. Công nghệ sản xuất tinh bột ngô và cao lương
Phần 5: Kỹ thuật sản xuất bánh mì và mì sợi
28. Giá trị thực phẩm của bánh mì và mì sợi
29. Nguyên liệu trong sản xuất bánh mì và mì sợi
30. Chuẩn bị bột nhào
31. Tạo hình bán thành phẩm
32. Nướng bánh
33. Các chất làm tăng chất lượng bánh mì
34. Kỹ thuật sản xuất bánh điểm tâm
35. Bảo quản bánh mì
36. Kỹ thuật sản xuất mì sợi
Phần 6: Kỹ thuật sản xuất thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi
37. Vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn
38. Các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn
39. Nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp xây dựng khẩu phần ăn
40. Những đặc điểm về dinh dưỡng của 1 số nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc
41. Các khâu kỹ thuật cơ bản trong dây chuyền sản xuất thức ăn hỗn hợp cho gia súc.

Lương thực -- Chế biến ; Thực hành; Thực phẩm -- Chế biến

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 664.02


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH