Kiếm tiền ở thị trường chứng khoán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Noly Trần Hồ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642 Exchange of securities

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 302 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


1. Thị trường chứng khoán, để làm gì?
2. Cổ phiếu hay rủi ro về vốn
3. Trái phiếu - từ lãi suất đến bảm đảm vốn
4. Trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu
5. Chứng chỉ đặc quyền đăng ký mua dài hạn chứng khoán
6. Lãi suất hiện hành
7. Cung cấp thông tin cho người mua cổ piếu
8. Đăng ký vào thị trường chứng khoán
9. Tham gia các hoạt động tài chính
10. Tổ chức thị trường chứng khoán
11. Định thị giá chứng khoán như thế nào
12. Chọn lựa chứng khoán như thế nào
13. Nghệ thuật tham gia thị trường chứng khoán
14. Thị trường Matif và các hợp đồng có kỳ hạn
15. Các option và thị trường Monep
16. SICAV (công ty đầu tư có vốn không ổn định) và FCP (quỹ góp vốn chung)
17. Chứng khoán nước ngoài
18. Phí hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán
19. Chế độ thuế áp dụng cho chứng khoán
20. Kế hoạch tiết kiệm bằng cổ phiếu (PEA).

Thị trường chứng khoán;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH