Thị trường chứng khoán - phân tích và chiến lược
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642 Exchange of securities

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 634 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Giới thiệu
2. Đặt giá trái phiếu
3. Tính hoa lợi
4. Tính bất ổn định của giá trái phiếu
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoa lợi trái phiếu và cơ cấu kỳ hạn của lãi suất
6. Thị trường trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan nhà nước
7. Công cụ nợ của công ty
8. Trái phiếu đô thị
9. Trái phiếu trên thị trường ngoài nước Mỹ
10. Vay có thế chấp
11. Trái phiếu qua trung gian bảo đảm bằng thế chấp
12. Nợ có thế chấp được bảo đảm (CMO) và trái phiếu có thế chấp bảo đảm (MBS) được tách ra
13. Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản
14. Phân tích trái phiếu có hợp đồng Option
15. Phân tích trái phiếu có thế chấp bảo đảm
16. Phân tích trái phiếu chuyển đổi
17. Các chiến lược quản lý tích cực danh mục đầu tư trái phiếu
18. Lập danh mục đầu tư theo chỉ số
19. Các chiến lược hoàn nợ
20. Đo lường và đánh giá hiệu suất trái phiếu
21. Hợp đồng Futures về lãi suất
22. Hợp đồng Option vè lãi suất
23. Trao đổi lãi suất và thoả thuận về lãi suất.

;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 332.642


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH