Cẩm nang giao dịch chứng khoán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hoàng Tú,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642 Exchange of securities

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa - Thông tin, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 476 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Những khái niệm về đầu tư chứng khoán.
2. Các loại chứng khoán đầu tư.
3. Cơ cấu chứng khoán.
4. Sự vận hành của thị trường chứng khoán.
5. Những phân tích cơ bản về đầu tư chứng khoán.
6. Phân tích giá trị đầu tư chứng khoán.
7. Phương pháp và thao tác phân tích tình hình.
8. Phương pháp phân tích kỹ thuật và ứng dụng.
9. Phương pháp phân tích sơ đồ đường K.
10. Phương pháp phân tích đường xu thế.
11. Phương pháp phân tích hình thái.
12. Sơ lược về các lý luận và phương pháp phân tích kỹ thuật khác.
13. Kỹ năng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán..

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 332.642


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH