Thủy văn môi trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 315 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Tổng luận
2. Đại cương về sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi
3. Nước trong khí quyển
4. Nước ngầm
5. Hồ nước
6. Đầm lầy
7. Hiện tượng ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường nước
8. Nước và vấn đề kinh tế nước.

Tài nguyên nước-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 333.91


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH