Thủy văn môi trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 315 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Tổng luận
2. Đại cương về sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi
3. Nước trong khí quyển
4. Nước ngầm
5. Hồ nước
6. Đầm lầy
7. Hiện tượng ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường nước
8. Nước và vấn đề kinh tế nước.

Tài nguyên nước-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH