Manual of Structural Kinesiology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0072558911

Ký hiệu phân loại: 612.76 Locomotion, exercise, rest

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2004, In lần thứ 15

Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Human locomotion. -- Kinesiology. -- Muscles. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Thư viện AB
7I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.760


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH