In Search of Middle Indonesia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W Berenschot, G van Klinken

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9004263000

ISBN-13: 978-9004263437

Ký hiệu phân loại: 305.5509598 Social classes

Thông tin xuất bản: LEIDEN ; BOSTON : Brill, 2014

Mô tả vật lý: 258

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 189930

The middle classes of Indonesia


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH