A Nation on the Line Call Centers as Postcolonial Predicaments in the Philippines
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jan M, Padios,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780822370475 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 384.64 Activities and services

Thông tin xuất bản: London :Duke University Press, 2018,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 232 pages)

Ngôn ngữ:


Call centers -- Philippines. ; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH