History in the United States, 1800-1860 Its Practice and Purpose
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  080181099X


Thông tin xuất bản: Baltimore,Johns Hopkins Press 1970,

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 239 p.)

Ngôn ngữ:


United States -- Historiography. ; United States -- History ; Study and teaching. ; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH