Thực tập sinh học đại cương 1 : Bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 25 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Nguyên tắc và cách sử dụng kính hiển vi. Khảo sát tế bào thực vật và động vật
2. Hiện tượng thẩm thấu. Sự trao đổi nước giữa tế bào thực vật với môi trường. Khảo sát hoạt động của enzym
3. Quan sát sự thoát hơi nước. Sự quang hợp
4. Khảo sát quá trình phân chia tế bào
5. Tách chiết DNA.

Sinh học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH