Computer-aided specification techniques
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: J Demetrovics, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9971978539

Ký hiệu phân loại: 004.21 Systems analysis and design

Thông tin xuất bản: Singapore :World Scientific, 1985,

Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Computer-aided design.-- System design.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 12
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.21


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH