Mạng cho doanh nghiệp nhỏ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: VN -Guide, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 523 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Mạng máy tính-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 004.65


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH