Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2006,

Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Biology; Sinh vật học;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 570


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH