Kỹ thuật chế biến lương thực . Tập 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2009,

Mô tả vật lý: 284tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Lương thực -- Chế biến ; Thực hành; Thực phẩm -- Chế biến

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30A
Thư viện AB
10E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 664.020


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH