Di truyền, tiến hóa và sinh thái học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2009,

Mô tả vật lý: 185tr.;24cm

Ngôn ngữ:


Di truyền học-- Sinh học-- Sinh thái học-- Tiến hóa-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19B
Thư viện AB
5I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 570.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH