Quản lý ngân sách : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: H. :Lao Động, 2010,

Mô tả vật lý: 123tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Quản lý tài chính ; Ngân sách; Tài chính ; Quản lý;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11C
Thư viện AB
4E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 352.4


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH