Nicholas of Cusa and Islam  : Polemic and Dialogue in the Late Middle Ages
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789004274761


Thông tin xuất bản: Brill 2014,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (276 p.)

Ngôn ngữ:


To explore Christian-Muslim relations at the dawn of the modern age, this book examines Nicholas of Cusa's seminal works on the Qur'an and world religions. It also considers Muslim responses to Christianity and other Christian writings on Islam. Readership: Graduate Students and Professors. Church History, Medieval History, Historical Theology, Christian-Muslim Relations
* History
  - bicssc
* History
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH