International Submarine Cables and Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction : The Cloud Beneath the Sea
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789004351608

Ký hiệu phân loại: 341 Law of nations

Thông tin xuất bản: Brill 2017,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (80 p.)

Ngôn ngữ:


In International Submarine Cables and Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, Douglas R. Burnett and Lionel Carter closely examine the relationship between trans-oceanic submarine cables and biodiversity in areas beyond national jurisdiction. Readership: All practitioners and academics interested in submarine cables, International Law of the Sea, and marine biodiversity law.

Law of the sea -- bicssc; Law of the sea-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH