Kiểm soát nội bộ về nghiệp vụ doanh thu tại công ty cổ phần Hóa An
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


97QT.

Quản lý -- Kiểm soát-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
Thư viện AB


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH