Cyberidentities : Canadian and European Presence in Cyberspace
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780776627106

Ký hiệu phân loại: 303.4833 Social change

Thông tin xuất bản: Les Presses de l'Université d'Ottawa | University of Ottawa Press 1999,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


This innovative study explores diverse aspects of Canadian and European identity on the information highway and reaches beyond technical issues to confront and explore communication, culture and the culture of communication.

Canada-- communication-- cyberspace-- Europe-- information-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH