Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm nội bộ (KSNB) đối với nghiệp vụ mua vào và thanh toán tại Cty giày Gia Định
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 59 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


97QT.

Kiểm toán -- Hệ thống kiểm soát nội bộ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
Thư viện AB


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH