From Wall Street to the Great Wall : How to invest in china
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780470109113

Ký hiệu phân loại: 332.673 International investment

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc, 2007,

Mô tả vật lý: 205p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7F
Thư viện AB
3H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 332.673


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH