From Wall Street to the Great Wall : How to invest in china
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780470109113

Ký hiệu phân loại: 332.673 International investment

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc, 2007,

Mô tả vật lý: 205p. ; , 23cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh


,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH