Excel 2007 for Project Managers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470047170

Ký hiệu phân loại: 658.4040285 Executive management

Thông tin xuất bản: Indiana :Wiley Publishing,Inc , 2007,

Mô tả vật lý: 344p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28B
Thư viện AB
9I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.404


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH