Sonic Modernities in the Malay World : A History of Popular Music, Social Distinction and Novel Lifestyles (1930s - 2000s)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789004261778

Ký hiệu phân loại: 781.63095951 *Traditions of music

Thông tin xuất bản: Brill 2014,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (388 p.)

Ngôn ngữ:


Sonic Modernities analyses the interplay between the production of popular music, shifting ideas of the modern and, in its aftermath, processes of social differentiation in twentieth-century Southeast Asia.
* Asian history
  - bicssc
* asia
  - asia
  - Dangdut
  - Indonesia
  - Malay language
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH