Infrastructure Development and Urban Facilities in Lagos, 1861-2000
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789788025054

Ký hiệu phân loại: 338.9669 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: IFRA-Nigeria 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


équipements urbains-- histoire urbaine-- Lagos-- Nigeria-- urbanisme-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH