The Online Advertising Tax as the Foundation of a Public Service Internet
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781911534938


Thông tin xuất bản: University of Westminster Press 2018,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (102 p.)

Ngôn ngữ:


"Online advertising will soon form the largest share of global advertisement revenues. Google and Facebook netted profits of US $29 billion in
* Ethical & social aspects of IT
  - bicssc
* Information technology industries
  - bicssc
* Laws of Specific jurisdictions
  - bicssc
* Media studies
  - bicssc
* Media
   information & communication industries
  - bicssc
* Public administration
  - bicssc
* Facebook
  - Google
  - media industries
  - online advertising
  - tax avoidance
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH