Mạng lưới điện
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Môn học mạng lưới điện là một trong những môn học chính và quan trọng nhất trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành hệ thống điện. Mục đích nghiên cứu của môn học là cung cấp những kiến thức lý thuyết tính toán và phân tích các chế độ của mạng hệ thống điện, và giáo trình này cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Cuốn sách được dùng cho các sinh viên chuyên ngành của các trường đại học, hy vọng nó cũng sẽ có ích cho các cán bộ kỹ thuật, các kỹ sư quan tâm đến lĩnh vực này,

Mạng điện-- Mạng lưới điện-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH