In Search of Middle Indonesia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789004263437

Ký hiệu phân loại: 305.5509598 Social classes

Thông tin xuất bản: LEIDEN ; BOSTON :Brill, 2014,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (258 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 239872
The middle classes of Indonesia
1. Asian history
  - bicssc; indonesia
  - Islam
  - Kupang
  - Malay trade and creole languages
  - Middle class-1. Asian history
  - bicssc
2. indonesia
  - Islam
  - Kupang
  - Malay trade and creole languages
  - Middle class-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH