The Geography of American Poverty : Is There a Need for Place-Based Policies?
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0880992867

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Kalamazoo, Mich. :W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2006.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 355 p.) : , ill., maps ;

Ngôn ngữ:


* Poverty
  - United States
* Prevention.
* Poverty
  - United States.
* Rural poor
  - United States.
* Urban poor
  - United States
* United States
  - Social conditions.
* Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH