Trump-style negotiation : powerful strategies and tactics for mastering every deal
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0470045868

Ký hiệu phân loại: 302.3 Social interaction within groups

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2006,

Mô tả vật lý: xix, 268 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Negotiation in business.-- Negotiation.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4D
Sai Gon Campus
3B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 302.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH