See
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781911534648

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: London :University of Westminster Press, 2018.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (219 pages) : , color illustrations ;

Ngôn ngữ:


* Law
  - Psychological aspects.
* Law and sociobiology.
  - Senses and sensation.
  - Sociological jurisprudence.
  - Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH