The Big Data Agenda : Data Ethics and Critical Data Studies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781911534723

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: London :University of Westminster Press, 2018.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (iv, 148 pages)

Ngôn ngữ:


* Computer science
  - Moral and ethical aspects.
* Computer science
  - Moral and ethical aspects.
* fast
* (OCoLC)fst00872464
* Kritik
  - gnd
* Massendaten
  - gnd
* Technology
  - Moral and ethical aspects.
* fast
* (OCoLC)fst01145164
* Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH