Thirst : fighting the corporate theft of our water
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0787984582 (cloth)


Thông tin xuất bản: San Francisco :Jossey-Bass, 2007, 1st ed.

Mô tả vật lý: xv, 287 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Privatization -- Social aspects; Water resources development -- Social aspects

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Thư viện AB
3I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 333.91


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH