Thirst : fighting the corporate theft of our water
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0787984582 (cloth)


Thông tin xuất bản: San Francisco :Jossey-Bass, 2007, 1st ed.

Mô tả vật lý: xv, 287 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Privatization ; Social aspects; Water resources development ;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH